14/06/2012 - parkeren

Herfstlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De beslissing van de gemeenteraad dd. 09/03/1993 (9) houdende aanvullend politiereglement op het parkeren te Westende-bad, meer bepaald artikel 2 punt c met betrekking tot de laad- en losplaats in de Distellaan ter hoogte van het huis nummer 16, over een lengte van 9 meter, wordt opgeheven.


Artikel 2:

In artikel 2 van de beslissing van de gemeenteraad dd. 07/02/1991 (11bis) houdende aanvullend politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor mindervaliden op gemeentewegen (houders van een speciale kaart), wordt de bepaling 'Herfstlaan: 4 plaatsen, zo dicht mogelijk bij de noord-oost kant' vervangen door:

"Herfstlaan: een plaats ter hoogte van huis nummer 2."


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9b met onderborden type VIId en type Xc met opschrift '8 meter'.


Artikel 3:

De toegang tot de parking Herfstlaan is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 1,5 ton.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C21 met opschrift '1,5 t'.


Artikel 4:

Er wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden in de Flandrialaan ter hoogte van het huis nummer 1, de parkeerplaats tegen de Koning Ridderdijk.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9b met onderbord type VIId.