14/05/2009 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan in de Watervlietstraat ter hoogte van het nummer 1 en dit over een lengte van 10 meter beginnend vanaf de Spermaliestraat.


Deze regeling wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken strepen op de trottoirband.