14/03/2002 - plaatselijk verkeer

Boterdijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:
Enkel plaatselijk verkeer toe te laten langsheen de Boterdijk met uitzondering voor de fietsers en bromfietsers.


Artikel 2:
Deze maatregel ter kennis te brengen bij middel van de borden C1 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en onderbord M3