14/01/2010 - parkeren

Bergenstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan in de Bergenstraat ter hoogte van de toegangsdeur van het huisnummer 17 en dit over een lengte van 1 meter.


Deze regeling wordt ter kennis gebracht door middel van een gele streep op de trottoirband voor de inrit van het huisnummer 17.