13/12/2012 - gewichtsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

De toegang tot de Schorrenbloemstraat is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C21 met opschrift 3,5 ton.