13/10/2005 - parkeren

Dorpsstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Akkoord te gaan met de aanleg van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Dorpsstraat ter hoogte van het nummer 99.

De parkeerplaatsen zal aangeduid worden door middel van het bord E9a met onderbord type VIId (pictogram)


Artikel 2:

Het besluit van de Gemeenteraad dd. 17 december 1985, houdende aanvulling van het politiereglement nopens het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap langs de Dorpsstraat 80 wordt ingetrokken.


Artikel 3:

Een speciale parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorzien in de Dorpsstraat op de meest zuidelijke plaats van de rij parkeerplaatsen rechttegenover het huisnummer 103.

De parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het bord E9a met onderbord type VIId (pictogram).


Artikel 4:

In de Groenhagestraat en de Ieperleedstraat op het kruispunt met de Dorpsstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht.

Deze oversteekplaats zal afgebakend worden door ingewerkte witte klinkers, evenwijdig met de as van de rijweg en zal gesignaleerd worden door het verkeersbord F49.