13/02/2008 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Oude Nieuwpoortstraat ter hoogte van het Sint-Jozefsinstituut en dit vanaf de hoek met de Santhovenstraat worden de eerste twee parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap.


In de maanden juli en augustus is er telkens op woensdag naar aanleiding van de wekelijkse avondmarkt een parkeerverbod voor voertuigen andere dan deze van de marktkramers.


Deze regeling wordt aangeduid bij het begin van de parkeerplaats door het verkeersbord E9a met onderbord VIId pictogram personen met een handicap, het onderbord "uitgezonderd juli en augustus op woensdag van 14 tot 23 uur" en het onderbord XC, opwaartse pijl met vermelding 12m.


Artikel 2:

Parkeren is toegestaan voor alle voertuigen op volgende plaatsen:


In de maanden juli en augustus is er telkens op woensdag naar aanleiding van de wekelijkse avondmarkt een parkeerverbod voor voertuigen anders dan deze van de marktkramers.


Deze regeling word taangeduid bij het begin van de parkeerplaats door het verkeersbord E9a met onderbord "uitgezonderd juli en augustus van 14 tot 23u" en het onderbord Xa, opwaartse pijl.


Artikel 3:

Parkeren is verboden voor alle voertuigen op volgende plaatsen:


Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E1 met onderbord Xa, opwaartse pijl.Deze regeling wordt bij het begin aangeduid door het verkeersbord E1 met onderbord Xa, opwaartse pijl.