12/06/2003 - éénrichtingsverkeer

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt op het Hendrik Conscienceplein beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de aansluiting met de toegangsweg tot de Stijn Streuvelstraat in de richting van de aansluiting met het wandelpad ter hoogte van de woning genummerd 15.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord D1 met onderbord M4 en het bord A39.