12/05/2005 - parkeren

Kerkstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1 opgeheven

Artikel 2:

Het parkeren wordt voorbehouden aan personenauto’s en de parkeertijd is beperkt op alle dagen van het jaar van 9 tot 19 uur volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten, aangeduid door teken E9b met onderbord “tickets” in volgende straten:


Artikel 3: opgeheven

Artikel 4:

Het parkeren wordt verboden op de volgende laad- en losplaatsen:

(geschrapt)


Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door het bord E1 met de respectievelijke tijdsaanduidingen op het onderbord.


Artikel 5:

In het politiereglement op het verkeer en parkeren te Westende-Bad, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 12 februari 1992 (agendapunt 16) worden de artikels 1 b); 2 b) en 3 geschrapt.


Artikel 6:

Worden opgeheven: