12/04/1990 - voorrang

Arendlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de Gemeenteraad dd. 16 oktober 1989 houdende vaststelling politieverordening inzake verkeersvoorrang ten voordele van de Badenlaan ten opzichte van de Graaf Janstraat en de Duinenlaan, wordt ingetrokken.


Artikel 2:

De Arendlaan tussen Henri Jasparlaan en Badenlaan (Westkant Kapel) en de Badenlaan (vanaf de splitsing tot de Westendelaan) worden beschouwd als voorrangsweg t.o.v. de Badenlaan (oostkant kapel) en Kursaallaan, de Graaf Janstraat en de Duinenlaan.


Artikel 3:

Deze voorrangen zullen aangeduid worden met de tekens B15 en B1, voor wat de Kursaallaan, Graaf Janstraat en de Duinenlaan betreft. Voor wat de Badenlaan oostkant betreft zal deze worden aangeduid met het teken C1 i.p.v. het teken B1, gezien het aldaar ingevoerde éénrichtingsverkeer.