12/04/1990 - éénrichtingsverkeer

Noordzeelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 01/06/1976 houdende de vaststelling politieverordening inzake verkeersregeling in de Zonnelaan, wordt ingetrokken.


Artikel 2:

In de Zeeravenlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Zeedijk naar de Zonnelaan.


Artikel 3:

In de Pelikaan wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd naar de Zeedijk toe met een parkeerverbod langs de kant van de onpare nummers (westkant).


Artikel 4:

In de Ooievaarslaan, tussen de huizen 1 en 11 wordt het parkeren toegelaten met de rechterwielen een halve meter  op het trottoir (aan te duiden door geschilderde markeringen).


Artikel 5:

In de Noordzeelaan (Westende-bad) tussen de Herfstlaan en de Henri Jasparlaan wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Herfstlaan naar de Henri Jasparlaan toe.


Artikel 6:

Deze maatregelen zullen aangeduid wordenmet verkeersborden C1 en F19 wat het éénrichitngsverkeer betreft en E1 wat het parkeerverbod betreft.