12/02/2009 - parkeren

Kerkstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan in de Kerkstraat ter hoogte van het huisnummer 33 en dit over een lengte van 5 meter.


Deze regeling wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken strepen op de trottoirband.