12/02/1992 - parkeren

Zeelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 10 mei 1983 houdende vaststelling politieverordening op het parkeren in de Zeelaan, wordt opgeheven.


Artikel 2:

Het parkeren van voertuigen is toegelaten op een gedeelte van het voetpad en de rijweg van de Zeelaan vanaf het kruispunt met het Dorpsplein te Lombardsijde tot en met nummer 33.


Artikel 3:

De parkeerstrook mag maximum 2 meter breed zijn, waarvan 0,80 m op de westelijke rijbaan (onpare huisnummers) met 1,20 m op het voetpad.


Artikel 4:

Deze parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van een doorlopende witte streep op de rijweg en het voetpad, alsmede gesignaliseerd worden met het verkeersbord E9f.