12/02/1992 - parkeren

Arendlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Priorijlaan (kant onpare nummers) tussen Koning Ridderdijk en de Zomerlaan:

  1. wordt het parkeren voorbehouden aan personenauto’s van 1 oktober tot de vrijdag voor het paasverlof, niet inbegrepen, aangeduid door het teken E9b


Artikel 2:

In de zone bestaande uit Distellaan (tussen Priorijlaan en Arendlaan) en Meeuwenlaan (tussen Koning Ridderdijk en Zomerlaan):

  1. wordt parkeren voorbehouden aan personenauto’s van 1 oktober tot de vrijdag voor het paasverlof, niet inbegrepen, aangeduid door het zoneteken E9b


Artikel 3:

opgeheven


Artikel 4:

Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte van de Distellaan tussen de Meeuwenlaan en de Arendlaan met verboden richting naar de Arendlaan, dit met uitzondering voor fietsers.

Het éénrichtingsverkeer in het gedeelte van de Meeuwenlaan tussen de Zomerlaan en de Distellaan met verboden richting naar de Zomerlaan, blijft éénrichtingsverkeer met uitzondering voor fietsers.


Artikel 5:

Het verplicht rondgaand verkeer is van toepassing op het kruispunt Meeuwenlaan – Distellaan. Dit wordt aangeduid met het teken D5.


Artikel 6:

In de Portiekenlaan tussen de Distellaan en Oorlogsinvalidenlaan is het verkeer van alle voertuigen verboden, uitgezonderd het laden en lossen van 6 tot 10 uur. Deze regeling zal aangeduid worden met het teken C3 met onderbord uitgezonderd laden en lossen van 6 tot 10u.

De bestuurders van de voertuigen waarvan de garage slechts langs deze straat toegankelijk is, hebben te allen tijde toegang, op voorwaarde dat zij niet sneller rijden dan stapvoets en niet parkeren.


Artikel 7:

Het politiereglement inzake het éénrichtingsverkeer in de Meeuwenlaan tussen Zomerlaan en Henri Jasparlaan, vastgesteld door de Gemeenteraad van 12/04/1990, wordt als volgt gewijzigd:

“In de Meeuwenlaan tussen Zomerlaan en Henri Jasparlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verbod naar de Henri Jasparlaan, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsen, klasse A.”

Deze regeling zal aangeduid worden met de verkeerstekens C1 en F19 en onderborden M5 en M3.


Artikel 8:

In het politiereglement op het verkeer en parkeren op diverse gemeentewegen vastgesteld door de Gemeenteraad van 20/03/1990 worden volgende plaatsen geschrapt:


Artikel 9:

In het politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor mindervaliden op gemeentewegen vastgesteld door de Gemeenteraad van 07 februari 1991 worden in art. 2 : de Meeuwenlaan (4 pl.) geschrapt.


Artikel 10:

Het besluit van de Gemeenteraad dd. 14/05/1985 houdende vaststelling politiereglement inzake parkeerverbod in Distellaan, wordt opgegeven.


Artikel 11:

Het besluit van de Gemeenteraad dd. 10/05/1983 houdende vaststelling politieverordening nopens het parkeren in de Portiekenlaan, wordt opgegeven.


Artikel 12:

In het politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen op gemeentewegen voor politiediensten vastgesteld door de Gemeenteraad van 30/03/1989 wordt de speciale parkeerplaats in de Meeuwenlaan 1 geschrapt.


Artikel 13:

Geschrapt.