11/05/2011 - snelheidsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

De beslissing van de gemeenteraad dd. 19/05/1981 met betrekking tot het aanvullend politiereglement mopens het aanduiden van de bebouwde kommen van de verschillende deelgemeenten van Middelkerke wordt opgeheven voor volgende plaatsen:

- Vaartdijk-Noord (richting Slijpe): 100 meter ten oosten van de Wilskerkestraat

- Groenhagestraat: ter hoogte van het kruispunt met de Wilskerkestraat (kruispunt niet inbegrepen)


Artikel 2:

De bebouwde kom wordt uitgebreid met de Wilskerkestraat tussen de Vaartdijk-Noord en huisnummer 38 en de Westlanderstraat.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de borden F1 en F3.