11/05/1962 - voorrang

Parent Previous Next

Artikel 1:

De rijkwegen N318 (Koninklijke Baan (= thans N34)) en N72 (Nieuwpoortlaan (= thans N318) worden op het ganse grondgebied als hoofdwegen aangeduid.


Artikel 2:

De vereiste verkeerstekens zullen aangebracht worden door  de diensten Bruggen en wegen.