11/03/2010 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

De gemeenteraadsbeslissing van 13/02/2003 (5) inzake het invoeen van een parkeerverbod in de Nijverheidstraat wordt opgeheven.


Artikel 2:

In de Nijverheidstraat wordt aan de oostzijde parkeerverbod ingevoerd. De aanduiding van dit parkeerverbod zal gebeuren door middel van bord E1 met onderbord type Xa.