10/11/2004 - snelheidsbeperking

Oostendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 08/07/2004 houdende de vaststelling van het aanvullend politiereglement tot invoering van snelheidsbeperkingen langsheen de N318 vanaf het einde van de bebouwde kom tot de aansluiting met Oostende wordt ingetrokken.


Artikel 2:

Langsheen de Oostendelaan wordt de snelheid beperkt als volgt:

- vanaf het einde van de bebouwde kom thv de Sluisvaartstraat tot aan de eerste rotonde = 70 km/u

- vanaf de eerste rotonde, tussen de beide rotondes en tot aan de aansluiting met het grondgebied van Oostende thv de Kalkaert = 50 km/u


Artikel 3:

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door middel van de borden C43 en C45 voorzien van de toepasselijke snelheidsbeperking.