10/07/2012 - snelheidsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

In artikel 2 van de beslissing van de gemeenteraad dd. 19/05/1981 (13) met betrekking tot het aanvullend politiereglement nopens het aanduiden van de bebouwde kommen van de verschillende deelgemeenten van Middelkerke wordt in de rubriek Leffinge de zinsnede "Leffingestraat (rijksweg 69): ter hoogte van het huis nr. 2" geschrapt.


Artikel 2:

In artikel 2 van de beslissing van de gemeenteraad dd. 19/05/1981 (13) met betrekking tot het aanvullend politiereglement nopens het aanduiden van de bebouwde kommen van de verschillende deelgemeenten van Middelkerke worden in de rubriek Leffinge, deelrubriek "gemeentewegen" de volgende zinsnedes toegevoegd:

- Leffingestraat: ter hoogte van het kruispunt met de legeweg (kruispunt niet inbegrepen)

- Fleriskotstraat ter hoogte van het huis nr. 65


Artikel 3:

De beslissing van de gemeenteraad dd. 18/11/1992 (18) met betrekking tot het aanvullend verkeersreglement nopens de snelheidsbeperking in de Fleriskotstraat wordt opgeheven.


Artikel 4:

Opgeheven.


Artikel 5:

De beslissing van de gemeenteraad dd. 18/11/1992 (19) met betrekking tot het aanvullend verkeersreglement nopens de snelheidsbeperking in de Leffingestraat wordt opgeheven.


Artikel 6:

Opgeheven.


Artikel 7:

In de Fleriskotstraat ter hoogte van woning nummer 65 wordt voorrang verleend aan bestuurders komende van de Leffingestraat. De bestuurders die komen van de Kalkaertweg dienen voorrang te verlenen.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden B19 en B21.