10/05/2010 - éénrichtingsverkeer

Ooststraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden in de Ooststraat vanaf huisnummer 59 tot aan het kruispunt met de Schuddebeurzeweg in de richting van de Schuddebeurzeweg, behalve voor fietsers en bromfietsers klasse A.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5.


Ter hoogte van de Hofstraat wordt het verkeersbord C1 met onderborden M3 en '600m' geplaatst en ter hoogte van de Zandstraat het verkeersbord C1 met onderborden M3 en '450m'.