10/05/1983 - gewichtsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het verkeer is verboden, voor de voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 2 ton, op het ganse René Mouchotteplein.


Artikel 2:

Deze gewichtsbeperking zal gesignaliseerd worden door de nodige verkeerstekens C21 te plaatsen.