10/03/2011 - parkeren

Oostendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerduurbeperking van twee uren ingevoerd, van maandag tot en met zondag van 9u tot 18u, door middel van een blauwe zone in de volgende straten:


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met zoneborden (begin en einde van de zone) met de letter P met vermelding van de parkeerschijf aangevuld met de vermeldingen "uitgezonderd parkeerkaart" en "alle dagen"