10/02/1987 - mindervaliden

Parent Previous Next

Link naar aanvullend verkeersreglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen op de gemeentewegen voor mindervaliden (houders van een speciale kaart)