08/10/1962 - verbod alle verkeer

Paddenstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Ten aanzien van het verkeer op het grondgebied der gemeente; worden de hiernavermelde beperkingen opgelegd:

  1. Verbod van alle verkeer in de Paddenstraat (= thans Albertstraat).
  2. De gemeentewegen worden secundair verklaard ten opzichte van de volgende staatsbanen: Oostendestraat, Diksmuidestraat, Middelkerkestraat (= thans Spermaliestraat), Nieuwpoortsekeiweg (= thans vaartdijk-zuid), Spermaliestraat, Wilskerkestraat.


Artikel 2:

Op de hierboven genoemde aansluitingen van de gemeentewegen met de staatsbanen, zullen de nodige verkeersborden aangebracht worden, voorzien door het algemeen reglement op het verkeer.


Artikel 3:

Elke politieverordening die strijdig zou zijn met voorvermelde schikkingen wordt ingetrokken.