08/09/1982 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

De gemeenteraadsbeslissing dd. 27/05/1982 houdende aanvulling van het politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen, voor mindervaliden, op gemeentewegen wordt ingetrokken.


Artikel 2:

De gemeenteraadsbeslissing dd. 19/05/1981 nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor mindervaliden, wordt als volgt aangevuld met volgende plaatsen:

- hoek Vanhinsberghstraat en Zeedijk (kant Oostende)


Artikel 3:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram mindervaliden) en afgebakend worden met witte verf.
In de Ravelingenstraat wordt nog een onderbord geplaatst met zwarte pijl op witte grond en afstandsbepaling van 15 meter.