08/09/1982 - gewichtsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het verkeer is verboden, voor de voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 15 ton, op de ganse lengte van de Steenovenstraat. Dit verbod geldt niet voor het plaatselijk verkeer.


Artikel 2:

Het verkeersteken C21 samen met een blauw rechthoekig onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" zal geplaatst worden aan het begin van de gereglementeerde openbare weg (tegenaan Spermaliestraat) en zal herhaald worden aan eventuele aansluitingen of kruisingen met een of andere wegen waaruit voertuigen kunnen aankomen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen regelement.