08/07/2008 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een parkeerverbod wordt ingevoerd tussen het huisnummer 5 in de Slijpesteenweg en het kruispunt met de Vaartdijk-Zuid.


Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E1 en het onderbord type Xa.