06/06/1983 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

De gemeenteraadsbeslissingen dd. 19 mei 1981 en 08 september 1982 nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor mindervaliden, wordt als volgt aangevuld met volgende plaatsen:
- een derde plaats naast de bestaande twee andere ter hoogte van de residentie "Concorde" Ravelingenstraat nr. 2;

- twee plaatsen tegenaan de hoek van de Alexandre Ponchonstraat en de Zeedijk - kant Oostende;

- een plaats in de Joseph Casselaan ter hoogte van het kruispunt met de Paul de Smet de Naeyerstraat voor het nr. 2 (Generale Bankmaatschappij);


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen) en afgebakend worden met witte verf.
In de Ravelingenstraat wordt het onderbord met zwarte pijl op witte grond en afstandsbepaling van 15 meter, vervangen door een identiek bord met afstandsbepaling van 20 meter.