06/04/1994 - snelheidsbeperking

Parent Previous Next

Link naar aanvullend verkeersreglement nopens de invoering van de zone 30 in de Ettlingenstraat tussen de Oostendelaan - Ettlingenstraat en de Francis Dierendonckstraat - Dokter Simon Beheytstraat