06/04/1957 - gewichtsbeperking

Parent Previous Next

Link naar politieverordening betreffende het maximum gewicht toegelaten op de gemeentewegen