05/12/1973 - voorrang

Parent Previous Next

Artikel 1:

Aan het kruispunt heeft de rijksweg ( = thans gemeenteweg) genaamd Koninginnelaan/Cyriel De Grootelaan voorrang op de rijksweg (= thans gemeenteweg) genaamd Paul de Smet de Naeyerstraat.


Artikel 2:

De verkeersborden zullen na goedkeuring van dit besluit verplaatst worden door de zorgen van het Ministerie van openbare werken.


Artikel 3:

Alle vorige beslissingen omtrent dezelfde stof onderhavig reglement worden opgeheven.