05/07/2001 - parkeren

Marktplein ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Opgeheven


Artikel 2:

Op donderdag naar aanleiding van de wekelijkse marktdagen is het parkeren van voertuigen andere dan deze van de marktkramers verboden op het marktplein alsook op de parking voor de inkomhall van het zwembad en over een afstand van 25m in de Populierenlaan aan de kant van het zwembad vanaf het marktplein.

Indien een wettelijke feestdag op donderdag valt, wordt het parkeerverbod ingevoerd daags voordien, de woensdag eveneens van 02 tot 16 uur.

Deze maatregelen zullen aangeduid worden met de verkeersborden E9b en E9d met onderbord "uitgezonderd donderdag van 02 tot 16 uur" en witte markeringen op het wegdek.


Artikel 3:

In het stuk rijbaan gelegen kant oost van het marktplein tussen de dienstweg bibliotheek/ingang gemeenschapsschool en de Oostendelaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richitng van de Oostendelaan dit met uitzondering voor fietsers en bromfietsers klasse A.

Deze regeling zal ter kennis gebracht worden bij middel van de borden D1 en C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5.


Artikel 4:

Een oversteekplaats voor voetgangers wordt aangelegd op de rijbaan kant oost van het marktplein op 15m vanaf de N318 vanaf het trottoir tot aan de verhoogde inrichting welke aangebracht wordt in het midden van de rijbaan en aansluiting geeft op de oversteekplaats op de N318 (rijksweg).


Artikel 5:

In de Populierenlaan tussen de aansluiting met de N318 (Oostendelaan) en de ansluiting met de Onderwijsstraat wordt op donderdag naar aanleiding van de wekelijkse marktdagen het regime van uitgezonderd plaatselijk verkeer ingevoerd tussen 07.00 uur en 14.00 uur.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van mobiele verkeersborden C1 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer".


Artikel 6:

Worden opgeheven:

- het besluit van de gemeenteraad dd. 15/10/1986, houdende goedkeuring van een politieverordening tot vaststelling van parkeerplaatsen voor autocars op het marktplein, gevormd door de Oostendelaan en de Populierenlaan;

- de beslissing van de gemeenteraad dd. 25/03/1991, houdende parkeerverbod tijdens marktdagen artikel 2;

de beslissing van de gemeenteraad dd. 20/04/1993, houdende aanvullend politiereglement inzake parkeerverbod tijdens marktdagen.