05/05/1988 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een speciale parkeerplaats voor mindervaliden wordt voorzien in de Prosper Poulletstraat, tegenaan het kruispunt met de Zeedijk, kant gebouw nr. 184.


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaats zal aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen).