04/05/1999 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan langs de drie zijden van het pleintje gelegen in de Zilvermeeuwlaan ter hoogte van de aansluiting met de Zonnelaan.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal ter kennis gebracht worden bij middel van een gele onderbroken lijn zoals voorzien bij art. 75.1.2° van het K.B. van 1/12/1975.