04/05/1999 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een speciale parkeerplaats voor mindervaliden wordt voorzien langs de Lombardsijdelaan (N318) ter hoogte van het gebouw met huisnummer 48.


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaats voor mindervaliden zal aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen).