03/10/2013 - parkeren

Heirweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het gemeenteraadsbesluit dd. 09/06/1999 (14) betreffende de politieverordening tot vaststelling van parkeerplaats voor een autobus in de Heirweg wordt opgeheven.


Artikel 2:

Parkeren is toegelaten voor autocars in de Heirweg tussen huisnummer 7 (vanaf toegang camping) tot aan de Westendelaan van 8u45 tot 9u15 en van 16u00 tot 16u30.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9d met onderborden type V met opschrift 'van 8.45u tot 9.15u en van 16.00u tot 16.30u' en onderborden type Xa en Xd.