03/04/2000 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Paul Houyouxstraat aan beide zijden van de rijbaan.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door het verkeersteken E1.