historiek

Gemeente ›› Financiën ›› Hotspotkaarten ››
Parent Previous Next

Interne referentie:        Fin/ont/hot

Dienst (beheer):        Financiën

Reglementaire historiek:

GR17/12/2003        Goedkeuring reglement (bekend: 05/01/2004 - 2148)