historiek

Parent Previous Next

Interne referentie:        Wel/wel/lok-toewijzing-ouderen

Dienst (beheer):        Welzijn

Reglementaire historiek:

GR13/12/2012(47)       goedkeuring reglement

06/02/2013                 goedkeuring Vlaamse Regering