bijlage 1- wegneembaar terras Middelkerke-bad

Gemeente ›› APV ›› APV ››
Parent Previous Next

Bijlage 1 bij APV

Basisbeschrijving wegneembaar terras Zeedijk en Koning Ridderdijk

Voor de plaatsings- en vergunningvoorwaarden: zie regeling vervat in de APV (Algemene Politieverordening).

Bij de aanvraag van de vergunning dient steeds een voldoende gedetailleerd plan van de geplande terrasconstructie gevoegd te worden om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Het wegneembaar terras waarvoor vergunning verleend kan worden op de zeedijkwandelweg dient steeds aan volgende basisvoorschriften te voldoen: