Verwijlintresten gemeentebelasting

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Verwijlintresten voor gemeentebelastingen


Artikel 1:

Vanaf 01/01/2013 wordt een verwijlinterest toegepast op elke laattijdige betaling inzake gemeentebelastingen die door de gemeente geïnd worden.

De interest zal, voor de duur van het verwijl, toegepast en berekend worden overeenkomstig de regelen die gelden voor de rijksbelastingen.

Artikel 2:

De invordering van de verwijlinteresten geschiedt door de financieel beheerder.