Verkiezingen 26/05/2019

Gemeente ››
Parent Previous Next

Politieverordening i.v.m. verkiezingen op 26/05/2019

Volgende bijzondere regeling te treffen inzake het voeren van kiespropaganda voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019:

  1. Op de borden op het openbaar domein of die zich bevinden op de grens met het openbaar domein mogen geen driedimensionale voorwerpen aangebracht worden.
  2. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden of campagnemiddelen aangebracht worden op het openbaar domein of op privé-gebouwen en -eigendommen, tenzij met de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of de huurder.
  3. In verband met de plaatsing van publiciteitsborden (incl. led-schermen en aanhangwagens):
  1. Er mogen geen vlugschriften uitgeworpen worden op de openbare weg en het openbaar domein.
  2. Er mag op het openbaar domein geen gebruik gemaakt worden van microwagens of geluidsinstallaties.
  3. De affiches van andere lijsten/kandidaten mogen niet beschadigd, afgerukt of besmeurd worden.
  4. Op zondag 26/05/2019, dag van de stemming, zal er geen propagandamateriaal rechtstreeks overhandigd worden aan de kiezers over de ganse oppervlakte van de gemeente en worden er geen zgn. ‘sandwichlui’ geplaatst aan de stemlokalen.
  5. Vanaf heden zal er op het grondgebied van de gemeente geen voertuigen- of fietskaravaan gevormd worden met het oog op het voeren van verkiezingscampagnes, noch gegroepeerd gereden worden door de gemeente met meer dan twee wagens in kader van die campagnes. Er zal geen gebruik gemaakt worden van pleziertreinen als propagandamiddel.
  6. Er mag geen gebruik gemaakt worden van maskers, aanstootgevende en carnavaleske kledij en dergelijke om de aandacht van de kiezers te trekken.
  7. Alle publiciteitsborden moeten uiterlijk de tiende dag na de verkiezingen verwijderd zijn.