Toewijzingsreglement shm IJzer en zee

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next

Lokaal toewijzingsreglement voor senioren beperkt deel sociaal huurpatrimonium van shm IJzer en Zee te Middelkerke.

Artikel1:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 2:

De sociale verhuurder is verplicht om voorrang toe te kennen aan kandidaat-sociale huurders die minstens 65 jaar zijn. Bij een koppel volstaat het dat één van de partners minstens 65 jaar is.

Artikel 3:

De voorrangsregel, waarvan sprake in artikel 2, geldt als een absolute voorrangsregel.

Artikel 4:

De voorrangsregel, waarvan sprake in artikel 2, is van toepassing op volgende woningen:


Adres

Type woning

verhuurder

Havenzijde 132

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 133

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 134

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 135

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 136

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 140

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 141

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 142

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Havenzijde 143

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Tuinwijkstraat 27A

Woning met 1 slaapkamer

Shm IJzer en Zee

Tuinwijkstraat 27B

Woning met 2 slaapkamers

Shm IJzer en Zee

Tuinwijkstraat 27C

Woning met 2 slaapkamers

Shm IJzer en Zee

Prinsenvelddreef 30A

Woning met 2 slaapkamers

Shm IJzer en Zee

Prinsenvelddreef 30B

Woning met 2 slaapkamers

Shm IJzer en Zee

Prinsenvelddreef 30C

Woning met 2 slaapkamers

Shm IJzer en Zee


Artikel 5:

Bij de toewijzing van een woning, vermeld onder artikel 4, dient de voorwaarde van rationele bezetting te zijn voldaan.

Artikel 6:

Het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen wordt van toepassing op datum van goedkeuring van het reglement door de Vlaamse Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie.