Reglement ga niet vreemd, koop lokaal

Parent Previous Next

Reglement “Ga niet vreemd, koop lokaal tijdens het eindejaar - etalagezoektocht”


Artikel 1: definitie

Het gemeentebestuur Middelkerke  organiseert een etalagezoektocht onder de naam  ‘Ga niet vreemd, koop lokaal tijdens het eindejaar’.  Met deze actie wil het bestuur de lokale handel promoten en de inwoners, 2de verblijvers  en toeristen aanmoedigen om lokaal te gaan shoppen en de lokale handelaars te steunen.

Artikel 2: duur

De actie loopt vanaf  zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

Artikel 3: inhoud

Artikel 4: prijzenpot

De prijzenpot bestaat uit waardebonnen voor een totaal bedrag van € 25.000 die te besteden zijn bij alle handelaars met een uitbatingspunt in Middelkerke.

De winnaars ontvangen een waardebon en worden persoonlijk verwittigd door het gemeentebestuur.

De winnaars kunnen hun waardebon afhalen aan de onthaalbalie van het MAC voor 1 maart 2021. De waardebon wordt niet opgestuurd.

Artikel 5: bedrog

Wedstrijdprijzen die door deelnemers werden verkregen op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.

Artikel 7: uitvoering en betwisting

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van het reglement.

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden voorgelegd aan en beslecht door het college van burgemeester en schepenen binnen 30 kalenderdagen na het via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen van een schriftelijk bezwaar.

Artikel 8: gegevensbescherming

De persoonsgegevens verwerkt met het oog op het toekennen van de prijzen uit de prijzenpot worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het gemeentelijk beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is te vinden op www.middelkerke.be.

Artikel 9: reglementswijzigingen

Door deelname aan een wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. Indien de omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht om dit reglement te wijzigen.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de gemeentelijke website www.middelkerke.be.