Reglement dringende steun

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

Reglement dringende steun (SC 24/ DS )

Artikel 1

Het OCMW Middelkerke kent onder bepaalde voorwaarden dringende steun toe. Deze steun kan bestaan uit financiële steun (prepaid kaart Belfius) en/of materiële steun (voedselpakket).

Hierbij erkent het OCMW Middelkerke het belang van voedsel als essentiële basisbehoefte en dringende financiële steun in kader van de bestrijding van (kans)armoede. De tussenkomst wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals hieronder vermeld.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn of te worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven

(uitzondering materiële steun-voedselpakket FEAD voor daklozen en illegalen: zie bijzondere voorwaarden)

2° Gekend zijn als cliënt bij het OCMW Middelkerke

3° De aanvrager dient zich te bevinden in een periode van acuut financieel tekort. Een dringende steun kan enkel worden aangevraagd  voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen.

Artikel 3 Bijzondere voorwaarden m.b.t materiële en financiële steun

1° Er wordt steeds voorrang gegeven aan het voorzien in materiële steun.

2° Overwegende volgende werkwijze wordt gehanteerd:

Soort

Voorwaarden

Materiële steun - voedselpakket FEAD (Er is een apart reglement voor FEAD)

(bevat o.a.:  

 • Halfvolle melk
 • Linzen
 • Kip in saus
 • Pasta – 2 types
 • Griesmeel/ couscous
 • Gepelde tomaten
 • Sperziebonen
 • Smeerkaas
 • Appelmousseline
 • Olijfolie
 • Aardbeienconfituur
 • Ontbijtgranen: tarwevlokken met chocolade
 • Pure chocolade
 • Tomaten groentensoep
 • Suiker
 • Rijstsalade met tonijn
 • Rijst


1° De goedkeuring tot toekenning (of eventuele verlenging) wordt gegeven door de hoofdmaatschappelijk werker.

2° In begeleiding zijn bij het OCMW of doorgestuurd zijn door de Protestantse Bethelkerk

 • Een leefloon genieten of een inkomen hebben dat niet hoger is dan het leefloon + 20%

OF

 • In budgetbegeleiding, budgetbeheer en/ of collectieve schuldenregeling zijn

EN

 • Na opmaak van een budgetplan over onvoldoende leefgeld beschikken

(NORM: alleenstaande: € 80 per week; koppel: € 135 per week; per kind ten laste wordt er € 35 bijgeteld)

3° Een voedselpakket van het FEAD mag max. 1 maal per week per cliënt worden uitgedeeld.

4° Daklozen/illegalen kunnen voor een periode van max. 3 maanden genieten van een voedselpakket FEAD. Na 3 maanden dient dit opnieuw te worden besproken. (Campingbewoners kunnen hier geen gebruik van maken.)

5° Registratie in voorziene document

6° Een FEAD pakket kan tevens éénmalig gegeven worden i.k.v. dringende hulp.


Financiële steun – pre paid kaarten Belfius

1° De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek uit of een toekenning dringende steun  gegrond is op basis van het inkomen.

2° De toekenning geschiedt door het BCSD. In geval van hoogdringendheid wordt de hoofd maatschappelijk werker gemachtigd een beslissing te nemen, die voorgelegd wordt ter kennisname op het eerstvolgend BCSD.

3° Dergelijke financiële steun wordt nooit uitgereikt bij een nieuwe aanvraag, gezien onvoldoende zicht op de situatie behalve indien er geen voedselpakketten beschikbaar zijn of er geen doorverwijzing voor voedselpakketten mogelijk is.

4° De financiële steun bestaat onder de vorm van pre paid kaarten ten bedrage van € 20, € 50 en € 70.

5° De kosten worden teruggevorderd. Cliënt tekent de documenten inzake gebruiksvoorwaarden en terugvordering. Een uitzondering kan worden toegestaan en behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.


3° De maatschappelijk werker kan de cliënt , indien aangewezen, ook doorverwijzen naar de voedselbank in de Protestantse Bethelkerk of Colsol.

© secretariaat Middelkerke