Over,...

Previous Next

Over dit bestand …

In dit bestand werden alle (gekende) van toepassing zijnde gemeentelijke reglementen (met uitzondering van de verkeersreglementen) gebundeld.

Het is een officiële coördinatie. De teksten in dit bestand worden dus geacht correcte versies te zijn.

De historiek van het reglement werd voor intern gebruik toegevoegd.

Opmerkingen en suggesties zijn welkom bij het secretariaat (secretariaat@middelkerke.be)


(Naar het overzicht.)