Openbaar rioolnet

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributiereglement op de aansluiting op het openbaar rioolnet of systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA’s)

Artikel 1:

Er wordt een retributie geheven op de aansluitingen op het openbaar rioolnet en op de aansluitingen op systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA’s).

Artikel 2:

De retributie is solidair verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet en diegene die eigenaar is van het gebouw of complex op het ogenblik van de aansluiting.

Artikel 3:

Het betalen van de retributie verleent de aanvrager geen eigendomsrecht op de aansluiting.

Artikel 4:

De retributie bedraagt 760 EUR (excl. BTW) per individuele aansluiting.

Artikel 5:

De retributie is verschuldigd binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt aan de aanvrager toegestuurd door de TMVW en dit na uitvoering en oplevering van de werken.

Artikel 6:

Elke inning van een niet-betaling van de retributie zal gebeuren via een burgerlijke rechtsvordering.