Lokaal toewijzingsreglement ouderen

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next

Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen.

Artikel1:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 2:

De sociale verhuurder is verplicht om voorrang toe te kennen aan kandidaat-sociale huurders die minstens 65 jaar zijn. Bij een koppel volstaat het dat één van de partners minstens 65 jaar is.

Artikel 3:

De voorrangsregel, waarvan sprake in artikel 2, geldt als een absolute voorrangsregel.

Artikel 4:

De voorrangsregel, waarvan sprake in artikel 2, is van toepassing op volgende woningen:


Adres

Type woning

verhuurder

Sluisvaartstraat 19 E 33

Woning met 1 slaapkamer

OCMW

Sluisvaartstraat 19 E 34

Woning met 1 slaapkamer

OCMW

Sluisvaartstraat 19 E 35

Woning met 1 slaapkamer

OCMW

Sluisvaartstraat 19 E 36

Woning met 1 slaapkamer

OCMW

Sluisvaartstraat 19 E 37

Woning met 1 slaapkamer

OCMW

Sluisvaartstraat 19 E 38

Woning met 1 slaapkamer

OCMW

Sluisvaartstraat 19 E 40

Woning met 1 slaapkamer

OCMW

Duinenlaan 28A 001

Appartement met 1 slaapkamer

OCMW

Duinenlaan 28A 002

Appartement met 1 slaapkamer

OCMW

Duinenlaan 28B 001

Appartement met 1 slaapkamer

OCMW

Duinenlaan 28B 002

Appartement met 1 slaapkamer

OCMW

Dorpsstraat 113 A 001

Appartement met 2 slaapkamers

OCMW

Dorpsstraat 113 A 002

Appartement met 2 slaapkamers

OCMW

Dorpsstraat 113 B 001

Appartement met 2 slaapkamers

OCMW

Dorpsstraat 113 B 002

Appartement met 2 slaapkamers

OCMW


Artikel 5:

Bij de toewijzing van een woning, vermeld onder artikel 4, dient de voorwaarde van rationele bezetting te zijn voldaan.

Artikel 6:

Het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen wordt van toepassing op datum van goedkeuring van het reglement door de Vlaamse Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie.

Dit reglement werd goedgekeurd dd. 06/02/2013.