Kippen

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Leveren van kippen via de gemeente in het kader van een restafvalcampagne

Artikel 1 Principe:

De gemeente levert om de 4 jaar tegen gereduceerde kostprijs kippen aan gezinnen die in de gemeente wonen en er zich toe verbinden om het keukenafval en eventueel grasmaaisel van het gezin door die kippen te laten verwerken.

Dit reglement geldt tot het einde van de lopende legislatuur en kan verlengd worden.

Artikel 2 Voorwaarden algemeen:

Artikel 3 Voorwaarden aanvragen:

Artikel 4 Betwistingen en slotbepalingen:

Kippen die niet worden afgehaald op de dag van verdeling en reeds betaald waren, blijven eigendom van de gemeente zonder teruggave van het betaalde bedrag.

De gemeente waarborgt in geen geval de levensduur van de kippen.

De gemeente kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken aan de geleverde kippen, noch voor gebeurlijke directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde kippen.

Alle betwistingen in het kader van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.