Grof huisvuil huis aan huis

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Retributiereglement voor de ophaling van grof huisvuil huis-aan-huis

Artikel 1: definities:

Grof huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding  die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht, niet in een gewone huisvuilzak kunnen worden aangeboden, met uitzondering van fracties die huis-aan-huis opgehaald worden, rubberbanden, bouwafval, KGA en bedrijfsafval.

Artikel 2: organisatie:

De ophaling huis-aan-huis van grof huisvuil wordt georganiseerd door de IVOO (intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland).

Burgers van Middelkerke dienen hun aanvraag te richten aan de IVOO op de wijze zoals voorgeschreven in de afvalkalender.

Artikel 3: tarieven:

Onderstaande tarieven grofvuiltarieven worden rechtstreeks geïnd door de IVOO:

Artikel 4:

Dit retributiereglement gaat in vanaf 1/1/2014